Visa

Data exponerat

Exponerade data handlar om data. relationella och icke-relationella, lokala och i molnet, stora som små. Hämta den inre skopan och följ med när vi demonstrerar funktioner, diskuterar de senaste nyheterna och delar vår kärlek till datateknik, inklusive SQL Server, Azure SQL Database, Cosmos DB, datab...