Livehändelser i Microsoft Stream (klassisk)

Varning

Microsoft Stream (klassisk) dras tillbaka och ersätts av Stream (på SharePoint) och Microsoft Teams livehändelser. Vi rekommenderar att du börjar använda Stream (på SharePoint) genom att ladda upp videor till SharePoint, Teams, Viva Engage eller OneDrive och köra livehändelser via Teams och Viva Engage.

Funktionerna i Stream (klassisk) kommer att ändras och tas bort fram till indragningsdatumet. Läs mer om Stream (på SharePoint)...

Stream (klassisk) livehändelser var en tjänst för att köra livehändelser som en del av Microsoft 365. Det hjälpte till att driva livehändelser i Yammer och Teams.

Tjänsten Stream (klassisk) livehändelser dras snart tillbaka. Microsoft Teams livehändelser, med kodarsupport, är den nya plattformen för att vara värd för och köra livehändelser. Mer information finns i vanliga frågor och svar om Stream (klassisk) livehändelser.