Process Explorer v17.02

Av Mark Russinovich

Publicerad: 10 november 2022

Ladda nedProcess Explorer(3,3 MB)
Kör nu från Sysinternals Live.

Skapad med ZoomIt

Introduktion

Har du någonsin undrat vilket program som har en viss fil eller katalog öppen? Nu kan du ta reda på det. Processutforskaren visar information om vilka referenser och DLL-processer som har öppnats eller lästs in.

Processutforskarens visning består av två underfönster. Det övre fönstret visar alltid en lista över de aktiva processerna, inklusive namnen på deras ägande konton, medan informationen som visas i det nedre fönstret beror på vilket läge processutforskaren är i: om den är i handtagsläge ser du handtagen som processen som valts i det övre fönstret har öppnats. Om Process Explorer är i DLL-läge ser du DLL:er och minnesmappade filer som processen har läst in. ProcessUtforskaren har också en kraftfull sökfunktion som snabbt visar vilka processer som har specifika referenser öppna eller DLL-filer som lästs in.

De unika funktionerna i Process Explorer gör det användbart för att spåra problem med DLL-version eller hantera läckor och ge insikter om hur Windows och program fungerar.

  • Windows Internals Book De officiella uppdateringarna och erratasidan för den definitiva boken om Windows internals, av Mark Russinovich och David Solomon.
  • Administratörsreferens för Windows Sysinternals Den officiella guiden till Sysinternals verktyg av Mark Russinovich och Aaron Margosis, inklusive beskrivningar av alla verktyg, deras funktioner, hur du använder dem för felsökning och exempel på verkliga fall av deras användning.

Ladda ned

Ladda nedProcess Explorer(3,3 MB)
Kör nu från Sysinternals Live.

Körs på:

  • Klient: Windows 8.1 och senare.
  • Server: Windows Server 2012 och senare.

Installation

Kör processutforskaren (procexp.exe).

Hjälpfilen beskriver processutforskarens åtgärd och användning. Om du har problem eller frågor kan du gå till avsnittet Processutforskaren i Microsoft Q&A.

Observera användning av symboler

När du konfigurerar sökvägen till DBGHELP.DLL och symbolsökvägen använder symbolservern måste platsen för DBGHELP.DLL också innehålla SYMSRV.DLL som stöder de serversökvägar som används. Se SymSrv-dokumentationen eller mer information om hur du använder symbolservrar.

Läs mer

Här följer några andra verktyg och information för visning av referenser och DLL:er på Sysinternals: