TCPView v4.17

Av Mark Russinovich

Publicerad: 27 januari 2022

DownloadLadda ned TCPView(2,1 MB)
Kör nu från Sysinternals Live.

Introduktion

TCPView är ett Windows program som visar detaljerade listor över alla TCP- och UDP-slutpunkter i systemet, inklusive lokala adresser och fjärradresser och tillstånd för TCP-anslutningar. På Windows Server 2008, Vista och XP rapporterar TCPView även namnet på den process som äger slutpunkten. TCPView ger en mer informativ och bekvämt presenterad delmängd av Netstat-programmet som levereras med Windows. TCPView-nedladdningen innehåller Tcpvcon, en kommandoradsversion med samma funktioner.

TCP View screenshot

Använda TCPView

När du startar TCPView räknas alla aktiva TCP- och UDP-slutpunkter upp och alla IP-adresser matchas med deras domännamnsversioner. Du kan använda en knapp i verktygsfältet eller menyalternativet för att växla visning av lösta namn. TCPView visar namnet på den process som äger varje slutpunkt, inklusive tjänstnamnet (om sådan finns).

Som standard uppdateras TCPView varje sekund, men du kan använda alternativen| Menyalternativet Uppdatera hastighet för att ändra hastigheten. Slutpunkter som ändrar tillstånd från en uppdatering till nästa markeras i gult. de som tas bort visas i rött och nya slutpunkter visas i grönt.

Du kan stänga etablerade TCP/IP-anslutningar (de som är märkta med tillståndet ETABLERAD) genom att välja Arkiv| Stäng Anslutningar eller genom att högerklicka på en anslutning och välja Stäng anslutningar från den resulterande snabbmenyn.

Du kan spara TCPView-utdatafönstret i en fil med hjälp av menyalternativet Spara .

Använda Tcpvcon

Tcpvcon-användningen liknar den för det inbyggda Windows netstat-verktyget:

Användning:

tcpvcon [-a] [-c] [-n] [process name or PID]
Parameter Beskrivning
-a Visa alla slutpunkter (standard är att visa etablerade TCP-anslutningar).
-c Skriv ut utdata som CSV.
-n Lös inte adresser.

DownloadLadda ned TCPView(2,1 MB)

Kör nu från Sysinternals Live.

Körs på:

  • Klient: Windows 8.1 och senare.
  • Server: Windows Server 2012 och högre.