Kunskapstest

Slutförd
1.

Vilken Azure Functions prisplan som ingår i Azures besparingsplan för beräkning?

2.

För vilken typ av beräkningsarbetsbelastningar är Azures besparingsplan för beräkning optimerad?

3.

Vilket är det största omfånget som Azure-besparingsplan för beräkning kan tillämpas på?

4.

Hur prissätts Azures besparingsplan för beräkningsåtaganden för EA- och MCA/MCP-kunder