Använda Azure Spatial Anchors för att förankra objekt i den verkliga världen

Nybörjare
Utvecklare
Windows
Windows Mixed Reality
Verktyg för Mixed Reality
HoloLens
Azure
Verktyg för Mixed Reality
Spatial Anchors

Den här kursen utforskar användningen av Azure Spatial Anchors genom att integrera den i ett HoloLens 2 program.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriv grunderna i Azure Spatial Anchors.
  • Starta och stoppa en Azure Spatial Anchors-session, tillsammans med att skapa, ladda upp och ladda ned spatiala fästpunkter på en enda enhet.

Förutsättningar

  • En Windows 10-dator som har konfigurerats med rätt verktyg
  • Windows 10 SDK 10.0.18362.0 eller senare
  • En HoloLens 2 enhet som konfigurerats för utveckling
  • Unity Hub med Unity 2020.3.x installerat och modulen Universell Windows-plattform Build Support har lagts till
  • Ett projekt för mixad verklighet som har skapats i Unity
  • Grundläggande kunskap om Unity-gränssnittet, scenskapande, paketimport och att lägga till GameObjects i en scen
  • Slutförande av avsnittet Skapa en Spatial Anchors-resurs i självstudien om att skapa en Unity HoloLens-app som använder Azure Spatial Anchors