Ett samlat grepp med Azure SQL

Medel
Solution Architect
Database Administrator
Data Engineer
Azure
Azure SQL Database
Azure SQL Managed Instance

I den här utbildningsvägen har du distribuerat och konfigurerat en säker och effektiv lösning med hög tillgänglighet med hjälp av Azure SQL. Det finns många element i en enda lösning. I den här modulen får du lära dig hur du bedömer affärsscenariot och bestämmer vilka resurser och processer som är bäst lämpade för att uppfylla kraven, samtidigt som du överväger begränsningarna i scenariot. Du lär dig också mer om vad du bör tänka på när det gäller Azure SQL och affärsmöjligheter i molnet.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Tillämpa dina kunskaper om Azure SQL i alla scenarier och fastställa vad som ska användas när
  • Skapa en lösning som inkluderar Azure SQL
  • Förstå de andra molnmöjligheterna som blir tillgängliga när du använder Azure SQL
  • Utnyttja resurserna vid fördjupning

Förutsättningar

  • Erfarenhet av att arbeta med, underhålla och utveckla med SQL Server och Azure SQL
  • Erfarenhet av Azure, till exempel att distribuera och hantera resurser