Skapa och köra ett webbprogram med MEAN-stacken på en virtuell Linux-dator i Azure

Nybörjare
Utvecklare
Student
Azure
Virtual Machines
Cloud Shell

Lär dig hur du konfigurerar en MEAN-baserad webbapp på en ny virtuell Linux-dator i Azure.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Avgöra om MEAN-webbstacken är rätt för dig
  • Skapa en virtuell Ubuntu Linux-värddator för webbappen
  • Installera komponenterna i MEAN-stacken på den virtuella datorn
  • Skapa en enkel webbapp baserat på MEAN-stacken

Förutsättningar

  • Erfarenhet av att använda Bash från kommandoraden
  • Erfarenhet eller intresse av att använda JavaScript för att utveckla webbprogram