Felsöka moln- och hybridanslutningar i Microsoft Azure

Medel
Support Engineer
Azure ExpressRoute

Felsökning av moln- och hybridanslutningar omfattar Microsoft ExpressRoute, virtuella Azure-nätverk och Azure Virtual WAN. Med den här modulen kan du hantera och felsöka olika nätverkskonfigurationer för att stödja organisationens behov.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Felsöka ExpressRoute-anslutning
  • Felsöka plats-till-plats-VPN:er
  • Felsöka punkt-till-plats-VPN:er
  • Felsöka anslutning till virtuella nätverk
  • Felsöka virtuella WAN-problem

Förutsättningar

  • Visa förståelse för OSI-modellen
  • Visa förståelse för Azure CLI
  • Visa förståelse för PowerShell
  • Veta hur du kör Cloud Shell för att köra kommandon