Kunskapstest

Slutförd

Välj det bästa svaret för var och en av följande frågor och välj sedan Kontrollera dina svar.

1.

En utvecklare planerar att utveckla en grundläggande tjänst med data i Azure Database for PostgreSQL. De vill se till att de kan stoppa Azure Database for PostgreSQL-servern under inaktiva perioder för att minimera kostnaderna. Vilket distributionsläge ska de använda?

2.

Vilket arkitekturmönster innebär att använda samma tjänst för att utföra alla databasåtgärder?

3.

Vad är syftet med objektrelationsmappare?