Sammanfattning

Slutförd

Du har utvärderat rollen för Microsoft Entra-ID för att kontrollera åtkomsten till ditt program och dess PostgreSQL-datalager. Du är säker på att den här funktionen gör att du kan erbjuda programmet till kunder som förlitar sig på Microsoft Entra-ID för autentisering och auktorisering.

I den här modulen har du lärt dig om egenskaperna och funktionerna i Microsoft Entra-ID och dess integrering med molnbaserade program och deras datalager. Du började med att skapa Microsoft Entra-klientorganisationer och användar-, gäst- och gruppkonton. Sedan skapade och konfigurerade du Azure Database for PostgreSQL, integrerade den med Microsoft Entra-ID och implementerade ett enkelt Node.js-baserat program som frågar databasen genom att förlita dig på Microsoft Entra-autentisering. Slutligen implementerade du ett enkelt Next.js-baserat program som tillhandahöll motsvarande funktioner.

Nu när du har slutfört den här modulen bör du veta mer om hur du:

  • Beskriv egenskaperna och funktionerna i Microsoft Entra ID.
  • Implementera Microsoft Entra-autentisering för molnbaserade program.

Kommentar

Den här modulen gav en grundläggande översikt över Microsoft Entra-autentisering och, genom praktiska övningar, bekantade läsare med vissa aspekter av Microsoft Entra-integrering. Det var inte avsett att ge en omfattande täckning av bästa praxis vid implementering av program med flera klientorganisationer.

Läs mer

Du kan läsa mer i följande artiklar: