Kunskapstest

Slutförd

Välj det bästa svaret för var och en av följande frågor och välj sedan Kontrollera dina svar.

Testa dina kunskaper

1.

Vilken Azure-tjänst utgör grunden för de inbyggda analysfunktionerna i Azure IoT Central?

2.

Vilken Azure-tjänst stöder intervallbaserad export av telemetridata från Azure IoT Central?

3.

En utvecklare registrerade en IoT-enhet i sitt Azure IoT Central-program och verifierade att de kan granska rådata som representerar telemetri som enheten genererar. De märker dock att standardinstrumentpanelerna som de skapade för att visa data är tomma. Vilken komponent i Azure IoT Central-programmet ska de ändra för att säkerställa att instrumentpanelerna visar telemetridata?