Kunskapstest

Slutförd

Ditt företag kommer att implementera Azure Policy för att hantera styrning i flera Azure-prenumerationer. Du utforskar hur du använder Azure-principer, initiativ och definitioner för de olika avdelningarna. Du undersöker hur hanteringsgrupper kan stödja dina affärsscenarier.

Ekonomiteamet begär att resurser och fakturering kategoriseras efter avdelning, till exempel marknadsföring, forskning och personal. De vill att faktureringen konsolideras mellan flera resursgrupper för att säkerställa att alla användare följer lösningen.

Besvara följande frågor

Välj det bästa svaret för var och en av frågorna nedan. Välj sedan Kontrollera dina svar.

1.

Det finns flera Azure-principer som måste tillämpas på ett nytt avdelningskontor. Vilken är den bästa metoden?

2.

För att uppfylla ekonomiteamets begäran om fakturering per avdelning har flera resursgrupper skapats och resurstaggar tillämpats. Vad är nästa steg?

3.

Hur kan du se till att endast kostnadseffektiva SKU-storlekar för virtuella datorer distribueras?

4.

Vilket alternativ kan du använda för att hantera styrning i flera Azure-prenumerationer?