Sammanfattning och resurser

Slutförd

Azure Policy är en tjänst i Azure som gör att du kan skapa, tilldela och hantera principer. Azure Policy hjälper dig att definiera och implementera din styrningsstrategi genom att använda principer för att kontrollera och granska dina resurser.

I den här modulen har du lärt dig om Azure Policy och hur du kan kontrollera och granska dina resurser. Du har utforskat hur du implementerar Azure-principdefinitioner och initiativ för dina företagsavdelningar. Du har lärt dig hur du skapar hanteringsgrupper, omfångsprinciper och hanterar utgiftsbudgetar. Du har gått igenom hur Azure-principer kan begränsas så att de uppfyller efterlevnadsreglerna.

De viktigaste lärdomarna från den här modulen är:

  • Azure Policy är en kraftfull tjänst i Azure som gör att du kan tillämpa regler och säkerställa efterlevnad av företagsstandarder och serviceavtal.
  • Hanteringsgrupper är ett sätt att effektivt hantera åtkomst, principer och efterlevnad i flera prenumerationer, vilket möjliggör enhetlig princip- och åtkomsthantering.
  • Genom att skapa principdefinitioner och initiativdefinitioner kan du definiera konventioner för resurser och kontrollera omfånget för principer, vilket säkerställer resursefterlevnad.
  • Funktionen Efterlevnad i Azure Policy hjälper dig att fastställa tillståndet för dina resurser och utvärdera om de är kompatibla eller inte.

Läs mer med Azure-dokumentation

Läs mer med träning i egen takt