Fastställa efterlevnad

Slutförd

Du har definierat dina principer, din initiativdefinition har skapats och dina principer har tilldelats till berörda resurser. Det sista steget är att utvärdera kompatibilitetstillståndet för dina begränsade resurser.

I följande exempel visas hur du kan använda funktionen Efterlevnad för att söka efter initiativ, principer och resurser som inte är kompatibla.

Screenshot that shows how to use the compliance feature to look for non-compliant initiatives, policies, and resources.

Dina principvillkor utvärderas mot dina befintliga begränsade resurser. Även om Azure-portalen inte visar utvärderingslogik visas resultatet av kompatibilitetstillståndet. Resultatet för kompatibilitetstillståndet är antingen kompatibla eller icke-kompatibla resurser.