Lägga till mått i Power BI Desktop-modeller

Medel
App Maker
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

I den här modulen får du lära dig hur du arbetar med implicita och explicita mått. Du börjar med att skapa enkla mått som sammanfattar en enskild kolumn eller tabell. Sedan skapar du mer komplexa mått baserat på andra mått i modellen. Dessutom får du lära dig om likheter och skillnader mellan en beräknad kolumn och ett mått.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Avgöra när du ska använda implicita och explicita mått.
  • Skapa enkla mått.
  • Skapa sammansatta mått.
  • Skapa snabbmått.
  • Beskriva likheter och skillnader mellan en beräknad kolumn och ett mått.

Förutsättningar

Lära dig att skapa Power BI Desktop modeller och utforma Power BI rapportens layouter samt att skriva DAX-formler (dataanalysuttryck)