Använda DAX-iteratorfunktioner i Power BI Desktop-modeller

Medel
App Maker
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

I slutet av den här modulen får du lära dig mer om vad iteratorfunktionernas familj kan göra och hur du använder dem i DINA DAX-beräkningar. Beräkningarna innehåller anpassade sammanfattningar, rangordning och sammanfogning.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriva iteratorfunktioner.
  • Använda iteratorfunktioner för aggregering.
  • Beräkna rangordningar.

Förutsättningar

Du bör ha erfarenhet av att skapa Power BI Desktop-modeller och Power BI-rapportlayouter. Du bör också förstå hur du skapar DAX-beräknade kolumner (dataanalysuttryck), beräknade tabeller och mått.