Distribuera med Hjälp av Microsoft Deployment Toolkit

Medel
Administrator
Windows
Microsoft Configuration Manager
Microsoft Intune

Diskuterar övergången från traditionell till modern hantering och var lokala lösningar passar bäst i dagens företag.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriv grunderna i att använda avbildningar i traditionella distributionsmetoder.
  • Beskriv de viktigaste fördelarna, begränsningarna och besluten när du planerar en distribution av – Windows med hjälp av Microsoft Deployment Toolkit (MDT).
  • Beskriv hur Configuration Manager bygger på MDT och hur båda kan fungera i harmoni.
  • Förklara de olika alternativen och övervägandena när du väljer användarinteraktion under distributionen och vilka metoder och verktyg som stöder dessa upplevelser.

Förutsättningar

  • Starka tekniska kunskaper om att installera, underhålla och felsöka Windows 10-operativsystemet eller senare
  • Stark förståelse för datornätverk, klientsäkerhet och programbegrepp
  • Erfarenhet av att använda Active Directory-domän Services