Sammanfattning och resurser

Slutförd

I den här modulen har du lärt dig om autentisering och auktorisering. Du har lärt dig om identitet som den nya säkerhetsperimetern och rollen som Active Directory. Du har också tittat på begreppet federation för att få åtkomst till resurser som tillhör en annan organisation.

Nu när du har slutfört den här modulen kan du:

  • Förstå skillnaden mellan autentisering och auktorisering.
  • Beskriva begreppet identitet som en säkerhetsperimeter.
  • Beskriva identitetsrelaterade tjänster.

Läs mer

Mer information om ämnena som beskrivs i den här modulen finns i: