Kunskapstest

Slutförd
1.

Vilken av följande beskrivningar matchar en hybridarkitektur för transaktions-/analysbearbetning (HTAP).

2.

Du vill använda Azure Synapse Analytics för att analysera driftdata som lagras i en Cosmos DB for NoSQL-container. Vilken Azure Synapse Link-tjänst ska du använda?

3.

Du planerar att använda Azure Synapse Link for Dataverse för att analysera affärsdata på din Azure Synapse Analytics-arbetsyta. Var lagras replikerade data från Dataverse?