Övning: Etablera en ExpressRoute-krets

Slutförd

Labbscenario

I den här övningen skapar du en ExpressRoute-krets med hjälp av distributionsmodellen Azure Portal och Azure Resource Manager.

Arkitekturdiagram

Diagram över ExpressRoute-kretslayout för övning.

Mål

  • Uppgift 1: Skapa och etablera en ExpressRoute-krets
  • Uppgift 2: Hämta din tjänstnyckel
  • Uppgift 3: Avetablera en ExpressRoute-krets

Anteckning

Klicka på miniatyrbilden för att starta labbsimuleringen. När du är klar måste du gå tillbaka till den här sidan så att du kan fortsätta lära dig.

Anteckning

Du kan hitta små skillnader mellan den interaktiva simuleringen och det värdbaserade labbet, men de grundläggande begrepp och idéer som demonstreras är desamma.

Skärmbild av simuleringssidan.