Kunskapstest

Slutförd

Välj det bästa svaret på följande frågor. Välj sedan Kontrollera dina svar.

Testa dina kunskaper

1.

Vad är en fördel med molnbaserad databehandling med flera klientorganisationer?

2.

Vilken teknik gör att Azure kan stödja distributionsmodeller för privata moln och hybridmoln?

3.

Vilken teknik gör det möjligt för kunder att godkänna/neka begäranden om förhöjd åtkomst för kunddata i supportscenarier?