Utveckla Azure Functions

Medel
Developer
Azure
Azure Functions

Lär dig hur du skapar och distribuerar Azure Functions.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Förklara viktiga komponenter i en funktion och hur de är strukturerade
  • Skapa utlösare och bindningar för att styra när en funktion körs och var utdata dirigeras
  • Anslut en funktion för tjänster i Azure
  • Skapa en funktion med hjälp av Visual Studio Code och Azure Functions Core Tools

Förutsättningar

  • Du bör känna till utvecklarbegrepp och terminologi.
  • En förståelse för molnbaserad databehandling och viss erfarenhet av Azure-portalen.