Introduktion

Slutförd

Med Azure OpenAI-tjänsten kan du använda stora språkmodeller (LLM: er) för att generera innehåll baserat på frågor om naturligt språk. En av dessa modeller är DALL-E-bildgenereringsmodellen, som kan skapa ursprungligt grafiskt innehåll baserat på beskrivningar av naturligt språk för en önskad bild.

Möjligheten att använda AI för att generera grafik har ett antal program; inklusive skapande av illustrationer eller fotorealistiska bilder för artiklar eller marknadsföring av säkerheter, generering av unika produkt- eller företagslogotyper eller ett scenario där en önskad bild kan beskrivas.

I den här modulen får du lära dig hur du använder DALL-E-modellen i en instans av Azure OpenAI-tjänsten och hämtar de avbildningar som den genererar.

Kommentar

Användningen av Azure OpenAI-tjänsten är begränsad till Azure-prenumerationer för vilka åtkomst har begärts och godkänts. Om din Azure-prenumeration tidigare har beviljats åtkomst för att använda GPT-språkgenereringsmodeller i Azure OpenAI-tjänsten kan du behöva ansöka om åtkomst till DALL-E-avbildningsgenereringsfunktionerna igen. Mer information om hur du ansöker om åtkomst finns i Hur gör jag för att få åtkomst till Azure OpenAI? i dokumentationen för Azure OpenAI-tjänsten.