Utforska DALL-E i Azure OpenAI Studio

Slutförd

Om du vill experimentera med DALL-E kan du etablera en Azure OpenAI Service-resurs i en Azure-prenumeration som har godkänts för åtkomst till tjänsten och använda DALL-E Playground för att skicka frågor och visa resulterande genererade avbildningar.

A screenshot of the DALL-E playground in Azure OpenAI Studio.

När du använder lekplatsen kan du justera inställningarna för att ange:

  • Antalet bilder som ska genereras som svar på en uppmaning (standardantalet bilder är ett).
  • Upplösningen (storleken) för de genererade avbildningarna. Tillgängliga storlekar är 256x256, 512x512 eller 1024x1024 (vilket är standardvärdet).