Hämta data i Power BI

Medel
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Du får lära dig hur du hämtar data från en mängd olika datakällor, inklusive Microsoft Excel, relationsdatabaser och NoSQL-datalager. Du får också lära dig att förbättra prestandan när du hämtar data.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Identifiera och ansluta till en datakälla
  • Hämta data från en relationsdatabas, t.ex. Microsoft SQL Server
  • Hämta data från en fil, t. ex. från Microsoft Excel
  • Hämta data från program
  • Hämta data från Azure Analysis Services
  • Välj ett lagringsläge
  • Åtgärda prestandaproblem
  • Lös dataimportfel

Förutsättningar

Inget