Kom igång med Azure Advisor

Nybörjare
Administrator
Business Owner
Technology Manager
Azure
Azure Advisor

Lär dig hur du använder Azure Advisor för att optimera din användning av Azure-arbetsbelastningar, sänka kostnaderna, öka effektiviteten och förbättra säkerheten.

Utbildningsmål

När du har slutfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Identifiera de områden som Advisor analyserar när du gör rekommendationer
  • Visa och åtgärda problem som Advisors rekommendationer har identifierat
  • Förstå Advisor-poängen och hur den hjälper till att prioritera rekommendationer

Förutsättningar

  • Läsåtkomst eller bättre till en Azure-prenumeration med aktiva prenumerationer och etablerade resurser