Introduktion

Slutförd

De flesta arbetsflöden för maskininlärning handlar om att arbeta med data, skapa modeller, använda hyperparametrar för att optimera modeller, spara och sedan härleda de tränade modellerna. I den här modulen får du en introduktion till ett fullständigt arbetsflöde för maskininlärning (ML) som implementeras i PyTorch, ett populärt ML-ramverk för Python.

Vi använder FashionMNIST-datauppsättningen för att träna en neural nätverksmodell som känner igen bilder som: T-shirt/top, Pants, Pullover, Dress, Coat, Sandal, Shirt, Sneaker, Bag eller Ankle boot.

Innan vi börjar skapa modellen visar vi de viktigaste begreppen för att skapa neurala nätverksmodeller.

Utbildningsmål

I den här modulen gör du följande:

  • Lär dig hur du använder Tensors med processorer och GPU:er
  • Förstå hur du hanterar, skalar och normaliserar dina datauppsättningar
  • Skapa en bildigenkänningsmodell med hjälp av ett neuralt nätverk
  • Lär dig hur du optimerar en modell
  • Lär dig hur du förbättrar prestanda för modellinferens

Förutsättningar

  • Grundläggande Python-kunskaper
  • Grundläggande kunskaper om hur du använder Jupyter Notebooks