Läsa in och normalisera datauppsättningar

Slutförd

Testa dina kunskaper

1.

Vad är skillnaden mellan en PyTorch DataSet och en PyTorch DataLoader

2.

Transformeringar i PyTorch är utformade för att: