Introduktion till Git

Nybörjare
Utvecklare
Student
Azure
GitHub

Ta reda på vad källkontroll är och få en introduktion till Git – världens mest populära versionskontrollsystem.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Lära dig vad versionskontroll är
  • Förstå distribuerade system för versionskontroll såsom Git
  • Skapa ett nytt Git-projekt och konfigurera det
  • Göra och spåra ändringar i kod med hjälp av Git
  • Använda Git för att återställa efter enkla misstag

Förutsättningar

Inga