Introduktion till databasmigrering med öppen källkod i Azure

Medel
Datatekniker
Azure
Database for MySQL
Database for PostgreSQL

I den här modulen får du lära dig om problem och överväganden för migrering av lokala databaser med öppen källkod till Azure, de tjänster som Azure tillhandahåller för att hjälpa dig att migrera dina databaser och hur du planerar en migrering.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriv de funktioner och tjänster som är tillgängliga i Azure för att vara värd för en databas med öppen källkod.
  • Förklara de viktigaste övervägandena för att implementera ett migreringsprojekt.
  • Beskriv olika metoder som du kan använda för att migrera databaser.

Förutsättningar

  • Kunskap om MySQL- eller PostgreSQL-databashanteringssystem, inklusive programutveckling för dessa system, administration, säkerhetskopiering och återställningstekniker, till exempel import/export och säkerhetskopiering/återställning.
  • Kunskaper om grundläggande Azure-begrepp och erfarenhet av att använda Azure-portalen.