Hantera åtkomst för Azure Virtual Desktop

Medel
Administrator
Solution Architect
Azure
Azure Virtual Desktop
Azure Virtual Machines

Azure Virtual Desktop använder rollbaserade åtkomstkontroller i Azure (RBAC) för att tilldela roller till användare och administratörer. Azure Virtual Desktop har ytterligare roller som gör att du kan separera hanteringsroller för värdpooler, appgrupper och arbetsytor.

Utbildningsmål

När du har slutfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Beskriv rollbaserade åtkomstkontroller i Azure (RBAC) för Azure Virtual Desktop.
  • Planera och implementera Azure-roller och RBAC för Azure Virtual Desktop.
  • Beskriv hur du konfigurerar Azure Virtual Desktop med Intune.

Förutsättningar

Inga