Introduktion

Slutförd

MongoDB-API:et för Azure Cosmos DB erbjuder många fördelar jämfört med en lokal distribution av MongoDB. I den här modulen beskrivs fördelarna med migrering och vilka val som ska utföras och vilka åtgärder som ska utföras när du utför en migrering samt steg efter migreringen för att optimera systemet.

Du arbetar för ett verktygsföretag som har IoT-sensorer som samlar in temperaturdata. Temperaturerna loggas i en MongoDB-databas. Du har MongoDB-program som lagrar data som en MongoDB. Din CIO har bett dig att undersöka migreringen av den aktuella dataplattformen till Cosmos DB i stället för din lokala MongoDB-installation.

I den här modulen utforskar du fördelarna med att köra en MongoDB i Azure, göra en migreringsplan och sedan utföra ett exempel på migrering med demoappar och data.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Visa en lista över fördelarna med att migrera en MongoDB-databas till Azure Cosmos DB.
  • Planera en MongoDB till Cosmos DB-migrering.
  • Förklara stegen för att utföra en migrering.
  • Visa en lista över stegen efter migreringen för att ansluta ditt program och optimera databasen.