Sammanfattning

Slutförd

Flera viktiga produktionsresurser togs bort av misstag eftersom de fanns i samma resursgrupp. Du fick i uppdrag att separera utvecklingsresurserna från produktionsresurserna genom att flytta dem till en egen resursgrupp för utveckling.

Du har lärt dig att:

  • identifiera alla resurser i resursgruppen för produktion
  • kontrollerar resursernas begränsningar och om de kan flyttas till en ny resursgrupp
  • kör en testvalidering som verifierar att resurserna kan flyttas
  • skapar en ny resursgrupp för att lagra utvecklingsresurserna via Azure-portalen
  • flyttar resurserna från resursgruppen för produktion till den nya resursgruppen
  • Bekräfta att resurserna finns i den nya gruppen.

Du flyttade resurserna till rätt plats via Azure-portalen. Nu är produktionsresurserna åtskilda från utvecklingsresurserna.

Rensa

Ta bort de resurser du har skapat. Resurser som fortsätter att köras kostar pengar. Du kan ta bort enstaka resurser eller ta bort hela resursuppsättningen genom att ta bort resursgruppen.

Läs mer