Steward eller kapten?

Slutförd

Är du en steward eller kapten?

Bild av enskilda straddling två stolar och ett diagram som förklarar skillnaden mellan en Power BI steward och kapten.

På självbetjäningssidan finns Power BI-förvaltaren, som utför dessa tre funktioner. En, övervakar användarna i en Power BI-miljö. Två, upprättar processer, principer och riktlinjer som hjälper användarna att vidta rätt åtgärder i enlighet med lokala och internationella lagar och organisationsprinciper. Och tre, flyttar organisationen mot en kultur som ser data som en konkurrenskraftig tillgång. På Enterprise-sidan finns Power BI-kaptenen, som utför dessa tre funktioner. En, ansvarig för säker och effektiv drift av en Power BI-miljö. Två, begränsar vad användare kan göra i en Power BI-miljö för att säkerställa efterlevnad av lokala och internationella lagar och organisationsprinciper. Och tre, bryr sig om alla resurser och lösningar i Power BI-miljön. Det spelar ingen roll vilka resurser eller lösningar som delas med administratörens användarkonto.