Utveckla en app med Azure AI Language

Medel
AI Engineer
Developer
Azure AI services

När du har skapat en Azure AI Language Understanding-modell kan du publicera den och använda den från klientprogram.

Utbildningsmål

När du har slutfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Förstå funktionerna i en Azure AI Language Understanding-modell
  • Bearbeta förutsägelser från ett Azure AI-språk i din app

Förutsättningar

Innan du startar den här modulen bör du redan ha: