Introduktion

Slutförd

Azure Machine Learning CLI (v2) är ett Azure CLI-tillägg som du kan använda för att träna modeller på Azure-beräkning.

Du är maskininlärningstekniker på ett företag som säljer cyklar. Data science-teamet har tränat maskininlärningsmodeller på sina egna datorer. De lokalt tränade modellerna kan vara mycket värdefulla, men är svåra att dela i organisationen.

Data science-teamet vill använda Azure Machine Learning för alla framtida projekt för att enklare samarbeta och dela arbete.

Du konfigurerar en Azure Machine Learning-arbetsyta för data science-teamet. Om du vill visa dem hur arbetsytan fungerar tar du en kundomsättningsmodell som tränas av en av dataexperterna. Du får ett träningsskript och en datauppsättning från den här dataexperten och planerar att träna modellen i molnet med Azure Machine Learning.

Om du vill träna en modell med Azure Machine Learning-arbetsytan kan du använda Designer i Azure Machine Learning Studio, Python SDK eller Azure CLI. För att automatisera träning och omträning av modeller mer effektivt är CLI den bästa metoden.

Den här modulen visar hur du tränar en modell och utför hyperparameterjustering med Azure CLI (v2) för Azure Machine Learning.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Träna en modell med ett Python-skript med hjälp av CLI (v2).
  • Utför hyperparameterjustering med CLI (v2).