Kunskapstest

Slutförd

Välj det bästa svaret för varje fråga och välj sedan Kontrollera dina svar.

Testa dina kunskaper

1.

Vilket av följande alternativ listar de sex principerna för hållbar programvaruutveckling?

2.

De sex principerna är oberoende av vilka programvaruelement:

3.

Sant eller falskt: att vara koldioxideffektiv är att minimera mängden koldioxidutsläpp per arbetsenhet.

4.

Vad är den enskilt främsta orsaken till koldioxidutsläpp?

5.

Sant eller falskt: du kan minska koldioxidintensiteten i energimixen i det lokala elnätet genom att minska ditt programs elförbrukning.