Felsöka problem med nätverkssäkerhet med Microsoft Azure

Medel
Administrator
Network Engineer
Support Engineer
Azure
Microsoft Entra ID
Microsoft Entra
Azure Content Delivery Network
Azure Firewall
Azure Firewall Manager
Azure Private Link
Azure Virtual Machines
Azure Virtual Network

Felsöka nätverksproblem som rör WAF, NSG, Azure Firewall, svarstid i ett virtuellt nätverk.

Utbildningsmål

När du är färdig med den här modulen kommer du att kunna:

  • Felsöka problem med nätverkssäkerhet
  • Felsöka NSG:er
  • Felsöka Azure Firewall
  • Felsöka problem med svarstid i ett virtuellt nätverk

Förutsättningar

  • Erfarenhet av OSI-modellen
  • Visa en medvetenhet om Azure Bastion
  • Erfarenhet av PowerShell och Azure CLI
  • Lär dig hur du kommer till Cloud Shell för att köra kommandon
  • Erfarenhet av Visual Studio Code
  • Visa förståelse för JSON