Introduktion

Slutförd

Att förstå viktiga begrepp inom dataanalys hjälper dig och ditt team att börja utforska och använda dina data på bästa sätt.

Anta att säljchefen på Contoso vill förstå försäljnings- och marknadsföringstrender för året. De har bett dig att analysera data från de senaste två åren för att vägleda deras nästa steg. Vilka data visas? Varför trendar försäljningen uppåt? Vad bör säljteamet göra för att fortsätta att öka försäljningen? Innan du kan börja analysen granskar ditt team dataanalysbegrepp för att se till att du använder rätt typ av analys för jobbet.

I slutet av den här modulen kommer du att förstå hur olika typer av analys kan svara på försäljningschefens frågor. Du kommer också att kunna beskriva processen för att utforska och använda data, tillsammans med typer av data och hur de lagras.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Definiera de fem typerna av dataanalys
  • Beskriva dataanalysprocessen
  • Identifiera datatyper och lagring