Microsoft Purview-åtkomstprinciper för SQL Server

Slutförd

Microsoft Purview är en enhetlig datastyrningslösning som gör att du kan hantera och styra din infrastruktur var som helst.

I SQL Server 2022 behöver du inte längre bevilja åtkomst till användaren individuellt till din SQL Server-instans. I stället kan du använda Microsoft Purview för att hantera dataåtkomstprinciper i stor skala. På så sätt kan du förenkla åtkomsthanteringen och säkerställa konsekventa principer i hela organisationen.

Åtkomstprinciper innehåller två olika typer:

  • Data: Med en dataåtkomstprincip kan ett Microsoft Entra-konto logga in på SQL Server och ha åtkomst till läsdata från användartabeller i valfri databas för instansen. Den här funktionen är för närvarande i allmänt tillgänglig förhandsversion.

  • DevOps: En DevOps-åtkomstprincip gör att ett Microsoft Entra-konto kan logga in på SQL Server och utföra specifika uppgifter, till exempel prestandaövervakning eller säkerhetsgranskning.

Du kan ta bort åtkomstprincipen från Microsoft Purview för att ta bort autentiseringen och auktoriseringen av Microsoft Entra-kontot när som helst. Du kan också tillämpa en åtkomstprincip för flera SQL Server 2022-instanser, vilket ger en central styrningsmetod.

Mer information om Microsoft Purview-åtkomstprinciper för SQL Server 2022 finns i Etablera åtkomst av dataägare för SQL Server på Azure Arc-aktiverade servrar.