Använda tillägget Remote - Containers i Visual Studio Code

Slutförd

Nu när du har installerat tillägget Remote-Containers ska vi ta en titt på hur det kommer att hjälpa utvecklare på din byrå. Under din tid på företaget har du märkt att det kan vara krångligt för utvecklarna att komma igång med nya projekt. För varje projekt måste utvecklaren installera och hantera specifika eller komplicerade uppsättningar av beroenden och teknikstackar.

Det bästa vore om varje projekt kunde finnas i en egen containerbaserad miljö som konfigurerats på förhand. Du kan bygga en containerbaserad utvecklingsmiljö med Docker och Visual Studio Code med hjälp av tillägget Remote - Containers.

Tillägget Remote – Containers

Med tillägget Remote - Containers i Visual Studio Code kan du använda en Docker-container som utvecklingsmiljö med full funktionalitet. Du kan använda tillägget till att öppna en mapp eller lagringsplats i en container och dra nytta av alla funktioner i Visual Studio Code, till exempel IntelliSense (slutföranden av kod), kodnavigering och felsökning.

Så här fungerar tillägget

Med tillägget Fjärrcontainrar kan du hämta en utvecklingscontainer med den specifika teknikstacken eller beroenden som redan har konfigurerats åt dig, öppna ett projekt och upptäcka att koden bara fungerar utan att ladda ned något på den lokala datorn. Remote - Containers fungerar genom att Visual Studio Code ansluts till en container som körs. Arbetsytans filer monteras från det lokala filsystemet, eller kopieras eller klonas till containern.

Visual Studio Code-tilläggen installeras och körs i containern. Där har de fullständig åtkomst till verktyg, plattform och filsystem. För dig som utvecklare är upplevelsen densamma som om du hade öppnat projektet som vanligt i Visual Studio Code.

Du kan enkelt byta hela utvecklingsmiljön genom att ansluta till en annan container. Tillägget hanterar alla konfigurationer baserat på några konfigurationsfiler som finns i en mapp med namnet ".devcontainer".

Diagram som beskriver den delade arkitekturen för tillägget Remote - Containers.

I nästa avsnitt ska du lägga till en fjärrcontainer i ett Python-projekt och köra den på din egen dator (du måste inte ha Python installerat).