Övning – Lägga till programvara i en befintlig container

Slutförd

Dockerfile är det bästa verktyget för att lägga till ny programvara i din container. Du kanske kommer ihåg att du ombads att installera Node.js när du lade till dina containerkonfigurationsfiler i början av den här processen. Du valde inte det alternativet, men nu vill du ta med Node.js i din utvecklingscontainer.

I den här övningen ska vi titta på hur du kan installera en teknikstack som Node i din container när du vill.

Öppna Dockerfile-filen

 1. Tryck på F1 för att öppna kommandopaletten.
 2. Skriv explorer och välj View: Show Explorer.
 3. Öppna mappen ".devcontainer".
 4. Leta reda på och öppna Dockerfile-filen.

Lägga till kod i Dockerfile

 1. Lägg till följande för att installera Node.js.

  RUN apt-get update \
  && apt-get install -y curl ca-certificates \
  && curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash \
  && apt-get install nodejs \
  && node -v \
  && npm -v \
  
 2. Spara projektet.

Bygg containern på nytt

 1. Öppna kommandopaletten.
 2. Skriv rebuild och välj Remote-Containers: Rebuild Container.

Kontrollera Node-versionen

 1. Öppna den integrerade terminalen i Visual Studio Code genom att trycka på Ctrl + `.

 2. Skriv följande för att kontrollera din version av Node.

  node --version
  
 3. Nu ska en Node-version visas som utdata i terminalen.

Grattis! Du har anpassat utvecklingscontainern ytterligare genom att installera ytterligare programvara.

Fortsätt till nästa lektion för en snabb kunskapskontroll om utvecklingscontainrar i Visual Studio Code. Därefter ska vi sammanfatta vad vi har gått igenom i den här Learn-modulen.