Kunskapstest

Slutförd

Välj det bästa svaret på respektive fråga. Välj sedan Check your answers (Rätta dina svar).

Testa dina kunskaper

1.

Hur öppnar du projektet i containern när du har lagt till en konfiguration för utvecklingscontainer i ett projekt?

2.

Hur kör du ytterligare kommandon när utvecklingscontainern har skapats?

3.

Hur skulle du göra för att installera ytterligare programvara i en container så att den sparas som en del av konfigurationen?