Administrera Power BI, del 2 – Premium, Power BI Embedded, automatisering

Medel
Administrator
Power BI

Hur främjar du samarbete och delar Power BI-utdata som administratör? Hur övervakar och granskar du användning, skapar en infrastruktur för dataåtkomst och automatiserar administration? Den här kursen visar hur Power BI Premium hanterar kapacitetsresurser. Du får lära dig hur du upprättar en infrastruktur för dataåtkomst och hur du delar Power BI-rapporter utanför din Power BI-klientorganisation. Slutligen får du lära dig hur du automatiserar vanliga uppgifter med Microsoft Power BI-cmdletar för Windows PowerShell och PowerShell Core.

Förutsättningar

Ingen

Moduler i den här utbildningsvägen

Power BI Premium är ett dedikerat, kapacitetsbaserat erbjudande. Lär dig mer om skillnaderna mellan Power BI Pro och Power BI Premium och hur Power BI Premium hanterar kapacitetsresurser. Aktuella verktyg som du kan använda med Power BI Premium omfattas också.

När du arbetar med lokala datakällor måste du konfigurera en gateway mellan Power BI och den lokala datakällan. Den här modulen undersöker hur du arbetar med gatewayer och SQL Server Analysis Services datakällor (SSAS) som används för antingen schemalagd uppdatering eller för live-anslutningar.

Du kan utöka räckvidden för Power BI genom att dela dina rapporter utanför Din Power BI-miljö. Du kan publicera rapporter på offentligt Internet, bädda in rapporter i Microsoft Teams eller i PowerApps och placera BI-rapporter i en SharePoint-webbdel online. Det finns också en särskild version av Power BI-tjänst som heter Microsoft Power BI Embedded (PBIE) som gör det möjligt för programutvecklare att bädda in helt interaktiva rapporter i sina program utan att behöva skapa egna datavisualiseringar och kontroller från grunden.

Cmdletar är funktioner som skrivits med skriptspråket PowerShell och som kör kommandon i Windows PowerShell-miljön. Om du kör dessa cmdletar kan du interagera med din Power BI-plattform utan att behöva gå igenom administratörsportalen i en webbläsare. Kombinera dessa cmdletar med andra PowerShell-funktioner för att skriva komplexa skript som kan optimera arbetsflödet.