Skapa migrering, verksamhetskontinuitet och haveriberedskap i Azure

Medel
Solution Architect
Azure
Azure Virtual Machines
Azure Backup
Azure Site Recovery
Azure App Service
Azure SQL Database
Azure Migrate

Lär dig hur du migrerar resurser till Azure, hur du hanterar webbplatsåterställning för dina appar både i Azure och lokalt samt hur du gör dina appar tillgängliga trots störningar i tjänster och varierande belastning.

Förutsättningar

  • Kunskaper om virtuella datorer
  • Kunskaper om säkerhetskopiering och återställning
  • Kunskaper om hög tillgänglighet och automatisk skalning

Moduler i den här utbildningsvägen

Lär dig hur du tillhandahåller haveriberedskap för din lokala infrastruktur med hjälp av Azure Site Recovery för att hantera och samordna replikering. Använd Site Recovery för att utföra redundans och återställning efter fel för virtuella VMware-datorer, virtuella Hyper-V-datorer och fysiska servrar.

Skydda dina program och data från katastrofer med en väl utformad platsåterställningslösning.

I den här modulen lär du dig att tillhandahålla haveriberedskap för din Azure-infrastruktur genom att anpassa replikering, redundans och återställning efter fel för virtuella Azure-datorer med Azure Site Recovery.

Använd Azure Backup för att skydda lokala servrar, virtuella datorer, SQL Server, Azure-filresurser och andra arbetsbelastningar.

Skydda data i din Azure SQL-databas och återställ dataförlust eller -skada med säkerhetskopiering och återställning.

Gör så att ditt program automatiskt kan justeras till ändringar i belastningen samtidigt som kostnaderna med VM-skalningsuppsättningar minimeras.

Svara på perioder med hög aktivitet genom att inkrementellt lägga till resurser och ta bort dessa resurser när aktiviteten minskar för att minska kostnaderna.

Reagera på perioder med ökad aktivitet genom att inkrementellt öka de tillgängliga resurserna och sedan ta bort dem när aktiviteten minskar för att minska kostnaderna.

Skapa ett program som omfattar flera geografiska platser och få hög tillgänglighet samt återhämtning.