Grunderna i Microsoft Azure: Beskriv grundläggande Azure-begrepp

Nybörjare
Administratör
Lösningsarkitekt
Utvecklare
Student
Azure
Azure Resource Manager
Functions

Är molnet nytt för dig? Grunderna för Azure är en serie i sex delar där du lär dig grundläggande molnbegrepp. Du får även en översikt av många Azure-tjänster samt vägledning med praktiska övningar så att du kan distribuera dina första tjänster kostnadsfritt.

När du har slutfört den här utbildningsvägen kommer du att kunna:

  • Förstå fördelarna med molnbaserad databehandling i Azure och hur det kan spara tid och pengar
  • Förklara molnbegrepp såsom hög tillgänglighet, skalbarhet, elasticitet, smidighet och haveriberedskap
  • Beskriva grundläggande komponenter i Azure-arkitekturen såsom prenumerationer, hanteringsgrupper, resurser och resursgrupper
  • Sammanfatta begrepp för geografisk distribution såsom Azure-regioner, regionpar och tillgänglighetszoner

Här är utbildningsvägarna i den här serien:

Trofén för utbildningsvägen Beskriv grundläggande Azure-begrepp.

Del 1: Beskriv grundläggande Azure-begrepp

Förutsättningar

  • Du bör känna till grundläggande begrepp och terminologi inom databehandling.
  • Grundläggande förståelse för molnbaserad databehandling är en fördel, men är inte nödvändigt.

Moduler i den här utbildningsvägen

I den här modulen beskrivs grunderna i molnbaserad databehandling och Azure, samt hur du kommer igång med Azures prenumerationer och konton.

Är du intresserad av molnet, men vet inte vilka fördelar det kan ge dig? I den här modulen får du lära dig om fördelarna med att använda tjänster för molnbaserad databehandling och du lär dig att skilja mellan olika kategorier och typer av molnbaserad databehandling.

I den här modulen går vi igenom de olika begreppen, resurserna och terminologin du behöver när du ska arbeta med Azure-arkitekturen. Du får till exempel lära dig mer om Azure-prenumerationer, hanteringsgrupper, resursgrupper, Azure Resource Manager, Azure-regioner och tillgänglighetszoner.