Grunderna i Microsoft Azure: Beskriva molnbegrepp

Nybörjare
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Solution Architect
Azure

Är molnet nytt för dig? Grunderna i Microsoft Azure är en serie i tre delar som lär dig grundläggande molnkoncept, ger en smidig översikt över många Azure-tjänster och guidar dig med praktiska övningar för att distribuera dina allra första tjänster kostnadsfritt. Slutför alla utbildningsvägar i serien om du förbereder dig för Exam AZ-900: Grunderna i Microsoft Azure. Det här är den första utbildningsvägen i serien, Grunderna i Microsoft Azure: Beskriv molnbegrepp. De andra utbildningsvägarna i serien är del 2: Beskriv Azure-arkitektur och -tjänster och del 3: Beskriv Azure-hantering och styrning.

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om IT-termer och begrepp

Moduler i den här utbildningsvägen

Den här modulen introducerar dig för molnbaserad databehandling. Den omfattar saker som molnkoncept, distributionsmodeller och förståelse för delat ansvar i molnet.

I den här modulen får du lära dig vilka fördelar molnbaserad databehandling kan erbjuda dig eller din organisation.

Den här modulen beskriver de olika molntjänsttyperna och delar några av användningsfallen och fördelarna som är anpassade till varje tjänsttyp.