Installera ASP.NET 4.5 i Windows 8 och Windows Server 2012

Den här artikeln förklarar varför du inte kan installera eller avinstallera ASP.NET 4.5 i Microsoft Windows 8 med hjälp av verktyget Aspnet_regiis.exe och hjälper dig att lösa problemet.

Ursprunglig produktversion: ASP.NET på .NET Framework 4.5.2, Windows 8, Windows Server 2012
Ursprungligt KB-nummer: 2736284

Symptom

I tidigare versioner av Windows som kör Internet Information Services (IIS) aspnet_regiis -I kan kommandot användas för att installera funktionen ASP.NET. Från och med Windows 8 kan följande problem uppstå vid försök att installera ASP.NET med hjälp av verktyget Aspnet_regiis.exe:

 1. Om du kör aspnet_regiis -I för att installera ASP.NET 4.5 på IIS 8 visas ett felmeddelande som liknar följande:

  Det här alternativet stöds inte i den här versionen av operativsystemet. Administratörer bör i stället installera/avinstallera ASP.NET 4.5 med IIS8 med hjälp av dialogrutan Aktivera/inaktivera Windows-funktioner, Serverhanteraren-hanteringsverktyget eller dism.exe kommandoradsverktyget. Mer information finns i https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=216771.

 2. Om du har ett program som använder installationsprojekt för att installera ett program på IIS kan installationen inte aktivera ASP.NET 4.5 och programmet kan misslyckas med att installera.

 3. Om du installerar ett program på Windows 8 som försöker installera ASP.NET 4.5 med kommer aspnet_regiis -Iprogrammet inte att aktivera ASP.NET 4.5.

Orsak

Verktyget Aspnet_regiis.exe används inte längre för att installera och avinstallera ASP.NET 4.5 i Windows 8. ASP.NET 4.5 är nu en Windows-komponent och kan installeras och avinstalleras precis som andra Windows-komponenter.

Lösning

Om du vill installera eller avinstallera ASP.NET 4.5 i Windows 8 eller Windows Server 2012 använder du något av följande alternativ:

 • Kör följande kommando från en administrativ kommandotolk:

  dism /online /enable-feature /featurename:IIS-ASPNET45
  
 • För Windows 8 klientdatorer aktiverar du IIS-ASPNET45 i Aktivera/inaktivera Windows-funktioner under Internet Information Services>World Wide Web Services>Application Development Features>ASP.NET 4.5.

 • För Windows Server 2012 datorer aktiverar du IIS-ASPNET45 med hjälp av Serverhanteraren under Webbserver (IIS)>Programutveckling> för webbserver>ASP.NET 4.5.