Dela via


Ändringar i godkännande av postlåda i Microsoft Dynamics 365

I den här artikeln beskrivs ändringarna av godkännande av postlådor i Microsoft Dynamics 365.

Gäller för: Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Online
Ursprungligt KB-nummer: 4506139

Inledning

Vi ändrar godkännandeprocessen för nya/uppdaterade/ändrade postlådor. För att ge mer flexibilitet för hantering lägger vi till Exchange-administratören som någon som kan godkänna postlådor. Dessutom dokumenterar vi hur de som har behörighet att godkänna postlådor kan ändra standardinställningarna så att användar- och köpostlådor inte kräver godkännande.

Processen för godkännande av postlådan illustreras i följande flödesdiagram.

Diagram över processen för godkännande av Dynamics 365 postlåda.

Obs!

När Server-Side-synkroniseringsfunktionen ursprungligen släpptes kunde endast den Global administratör rollen godkänna postlådor.

Vi distribuerar dessa ändringar region för region som en del av tjänstuppdatering 60. först för Customer Engagement Online/Exchange Online och sedan för Customer Engagement Online/Exchange On-premises.

Behörighetsmodell

Admin postlådegodkännande

Så här godkänner du postlådor i Dynamics 365:

  1. Du måste vara Dynamics 365 systemadministratör och antingen exchange- eller Office 365 Global administratör.
  2. Du måste ha behörigheten Godkänn Email adresser för användare eller köer.

Mer information finns i Godkänn e-post.

Ta bort krav för att godkänna postlådor

Varning

Det här alternativet rekommenderas inte eftersom det gör det möjligt att synkronisera en Exchange-postlåda till Dynamics 365 utan korrekt auktorisering.

Om du vill ta bort kravet på att godkänna alla användar- eller köpostlådor måste en Dynamics 365 systemadministratör (med Exchange-administratör eller Global administratör rättigheter) följa dessa steg:

  1. Öppna webbappen För kundengagemang.

  2. Gå till Inställningar, Administration och klicka sedan på Systeminställningar.

  3. Avmarkera Email bearbetning för inställningarna för användare och köer som inte har godkänts och klicka sedan på OK.

    Skärmbild för att avmarkera Email bearbetning för inställningarna för användare och köer som inte har godkänts.

Mer information finns i Ta bort krav för att godkänna.

Frågor

Om du har frågor när du har läst den angivna dokumentationen om det här ämnet kan du kontakta kundsupporten.